ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการ ผต.ทส.(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)​ประจำปี 2561 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่12 ณ จ.ขอนแก่น

การตรวจราชการ ผต.ทส.(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)​ประจำปี 2561 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่12 ณ จ.ขอนแก่น

ช่วงเช้า

     

ช่วงบ่าย