ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11สำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11สำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11สำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำ


นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 มอบหมายให้ส่วนวิชาการ ดำเนินการสำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำกุดโง บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมจิตร สีระวัตร ประธานกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านดอนขะยอม ร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่