ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 มอบหมายให้นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมด้วยนายปิยะ ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้รับจ้าง ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 ตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างปีงบประมาณ 2561 ผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 25 ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่