ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. รณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมรักษ์โลก เลิกขยะพลาสติก และปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ทส. รณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมรักษ์โลก เลิกขยะพลาสติก และปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันนี้ (17 พ.ค. 61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงข่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 และวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยมี Miss Tourism Queen International 2018 ร่วมรณรงค์เชิญชวนในครั้งนี้ด้วย
 
ในปีนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและสังคม เกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 แล้ว ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกัน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมภายใต้ประเด็นหลัก (Theme) ว่า “Beat Plastic Pollution” มีคำขวัญว่า “If you can’t reuse it, refuse it” ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลอย่างมาก เนื่องจากย่อยยาก และจากชิ้นใหญ่กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ เรียกว่า “ไมโครพลาสติก”
 
สำหรับกิจกรรมที่จะจัดเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประกอบด้วย
1. กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ทั่วประเทศ ในพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ป่าชุมชน พื้นที่สาธารณประโยชน์ สถานศึกษา ศาสนสถาน ตลอดจนบริเวณริมสองข้างทาง โดยมีการการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการร่วมกันปลูกต้นไม้
2. จัดเตรียมกล้าไม้ จำนวน 54.8 ล้านกล้า สำหรับการปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ต่าง ๆ และเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ซึ่งกล้าไม้ส่วนใหญ่ที่ทางกรมป่าไม้เพาะไว้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวคิดป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
3. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว นโยบายรัฐบาล และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อตอกย้ำให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก
5. กิจกรรม วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พร้อมไปกับการจัดกระบวนการวิ่งเพื่อสร้างโมเดลการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลดการเกิดขยะ ตามประเด็นการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561
6. ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ซึ่งจะมีการจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ และการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ “โครงการเทศบาลทะเล”
 
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้สัมภาษณ์หลังการแถลงข่าว โดยกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้เชิญ Miss Tourism Queen International 2018 ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้และป่าไม้ ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน พื้นที่สาธารณะ และบริเวณสองข้างทาง โดยกรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าไม้ไว้จำนวน 54.8 ล้านกล้า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) จะเป็นประธานในการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนนี้ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 ในบริเวณที่ท่านเดินทางสะดวก ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่
 
อนึ่ง คุณปวีณา บำรุงรส กรรมการผู้จัดการบริษัท ERM ประเทศไทย (จำกัด) เปิดเผยว่า ในช่วงเก็บตัว Miss Tourism Queen International 2018 ซึ่งเป็นสาวงามจาก 60 ประเทศ ได้พาผู้เข้าประกวดร่วมกิจกรรมที่จังหวัดระยอง ในการศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง อ.แกลง จ.ระยอง
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ที่หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้พาผู้ชนะการประกวด จำนวน 5 คนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
ภาพและเผยแพร่: อาทิตยา, ข่าว: อนัญญา

แกลเลอรี่