Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

อ.ส.พ.ร่วมกับชุมชุน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นำกล้วยไม้เพชรหึงคืนสู่ถิ่น

อ.ส.พ.ร่วมกับชุมชุน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นำกล้วยไม้เพชรหึงคืนสู่ถิ่น

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ กล้วยไม้เพชรหึง จัดโดย สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์สาขาในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฟื้นฟูทรัพยากรพรรณพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกล้วยไม้เพชรหึง เป็นพืชที่ถูกคุกคามและมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในสภาพป่าธรรมชาติ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “การนำพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนสู่ถิ่น” โดยนายฉัตรทอง เจือจันทร์ หัวหน้าส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นได้ร่วมกันนำกล้วยไม้เพชรหึงจำนวน ๑๐๐ ต้น คืนสู่ถิ่นภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้นำชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานราชการจาก บ้านหมั่นแสวง บ้านชำนาญจุ้ย บ้านนุชเทียน บ้านเทิดชาติ บ้านรักชาติ บ้านร่มเกล้า บ้านสงบสุข ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า ด่านตรวจสุรพลและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดฯ กรมป่าไม้ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เอกสารแนบ

09

ขนาดไฟล์:6.38 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง

05

ขนาดไฟล์:4.03 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 26 ครั้ง

07

ขนาดไฟล์:4.69 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง