ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำลำห้วยผับ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำลำห้วยผับ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
สำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำลำห้วยผับ
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 มอบหมายให้ส่วน
วิชาการ ดำเนินการสำรวจจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำลำห้วยผับ บ้านโนนโหนน หมู่ที่ 1,11 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน และผู้นำกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 1,11 บ้านโนนโหนน ร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่