ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปักหมุดเที่ยวน้ำตก ชมหมอก พิชิตภูผา ที่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ปักหมุดเที่ยวน้ำตก ชมหมอก พิชิตภูผา ที่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

📍ปักหมุด 📍เที่ยวน้ำตก ชมหมอก พิชิตภูผา ที่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - Phusoidao

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกภูสอยดาว เป็นน้ำตก 5 ชั้น มีเนื้อที่กว้างประมาณ 1,000 ไร่ มีความสวยงามมาก มีถนนลาดยาง เข้าถึงพื้นที่ทำให้สะดวกสบายในการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจ

ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติฯ เปิดให้ขึ้นลานสนภูสอยดาว ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ของทุกวัน และในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-30 มิถุนายนของทุกปี
 อุทยานแห่งชาติปิดการพักแรมบนลานสนภูสอยดาว

#ปักหมุดเที่ยวอุทยานแห่งชาติ #พิชิตภูผา #เที่ยวน้ำตก #ชมหมอก #ลานสน #ดอกหงอนนาค

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่