ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่เทศบาลตำบลหัวทะเลเพื่อรับมือน้ำท่วมฉับพลัน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่เทศบาลตำบลหัวทะเลเพื่อรับมือน้ำท่วมฉับพลัน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่เทศบาลตำบลหัวทะเลเพื่อรับมือน้ำท่วมฉับพลัน
เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายว่าขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นในทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอาจเกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมฉับพลัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงได้เรียกประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นายดำรงค์ นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ จัดชุดปฏิบัติการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมท่ออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ณ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณแยกหัวทะเล และมอบหมายให้เทศบาลตำบลหัวทะเลรับผิดชอบต่อไปจนกว่าจะพ้นช่วงฤดูฝน (ภาพและข้อมูล จาก สทภ.5 จ.นครราชสีมา)
 
ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ ผลงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่