ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รำลึก 4 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 จังหวัดเชียงราย

รำลึก 4 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 จังหวัดเชียงราย