ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.เชิญชวนคนไทยปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ทส.เชิญชวนคนไทยปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

            วันนี้ (23 พ.ค. 61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ตามยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ 1.ปลูกป่าในใจคน 2. ปลูกป่าในบ้าน 3. ปลูกป่าในชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะ 4.ปลูกป่าเชื่อมโยงกับป่าใหญ่เพื่อเป็นธนาคารอาหารจากธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน และสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่กรรมสิทธิ์และพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ และปลูกต้น "รวงผึ้ง" ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานราชการ จะได้ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งดอกของต้นกัลปพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อต้นไม้เจริญเติบโต พื้นที่ดังกล่าวก็จะปรากฏซุ้มอุโมงค์ดอกไม้สีเหลืองของต้นกัลปพฤกษ์ที่สวยงามให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในอนาคต

           ในงานดังกล่าว นายกรัฐมนตรี ได้เป็นสักขีพยาน ในการมอบหนังสืออนุญาตแสดงตนป่าชุมชน โดยมีรมว.ทส. เป็นผู้มอบและผู้แทนป่าชุมชน 5 หมู่บ้านในอำเภอโพธาราม เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบพันธุ์กล้าไม้ยางนา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด (ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) และมอบนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และต้นไม้ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการปลูกป่าในแต่พื้นที่ เพราะการปลูกต้นไม้ที่สำคัญคือการดูแลหลังการปลูกให้ต้นไม้เจริญเติบโต ปลูกแล้วต้องคอยติดตามผลไม่ให้ต้นไม้ตาย รวมถึงขอให้ประชาชนร่วมกันปลูกไม้ดอก เพื่อให้เกิดความสวยงามตามสถานที่ต่างๆ

           จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายประชาชนที่มาร่วมงาน รวมถึงเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม 

 

ภาพ : ชิชาญา/สำนักโฆษก/กรมป่าไม้     ข่าว,เผยแพร่ : รดินธร/ศรัณญภัทร

 

แกลเลอรี่