ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี พ.ศ.2561

ทส. ร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี พ.ศ.2561

                  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการด้านน้ำ ร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี พ.ศ.2561 ตามแผนผนึกกำลังทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ กับกรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

                   วันนี้ (23 พฤษภาคม 2561) นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ พล.ท. ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมและคณะตรวจเยี่ยมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร และร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)
การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี พ.ศ.2561 (ด้านน้ำ) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการด้านน้ำ ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกระดมสรรพกำลังฯ ในครั้งนี้ กรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้ฝึกและชี้แจงวิธีการใช้ระบบงานรับ – ส่งข่าวสำหรับการระดมสรรพกำลัง (DMDNEWS) และวิธีการใช้ระบบข้อมูลการระดมสรรพกำลัง

                   ทั้งนี้ การฝึกดังกล่าว มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี และการประปาส่วนภูมิภาค

ภาพ : ธนชัย , ข่าว : แก้วใจ , เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่