ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20

ทส. เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ  เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20

             วันนี้ (24 พฤษภาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20  ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยในโอกาสนี้ นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ประธานในการแถลงข่าว เปิดเผยว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงอาเซียน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation เพื่อเปลี่ยนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันข้ามแดน ภายในปี 2563 รวมทั้งเป็นเวทีการเจรจาประเทศอาเซียนตอนใต้ ตลอดจนร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งจะช่วยลดและบรรเทาปัญหาหมอกควันภาคใต้ ซึ่งสาเหตุมาจากการเผา และพื้นที่ป่าพลุ ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน ปี 2561

           ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ ประเทศสมาชิก ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย รวมถึงผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาอาเซียน จะได้พูดคุยหารือถึงสถานการณ์ปัญหาของปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จ และความร่วมมือที่ดำเนินการร่วมกันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ นอกจากนี้ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน คนที่ 14 จะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเอง อันแสดงถึงเจตนารมย์ในการผลักดันการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนของภูมิภาคอาเซียน อีกด้วย

ภาพ : อาทิตยา / ข่าว : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่