ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ป่าในเมืองแห่งที่ 20 ของกรมอุทยานฯ สวนพืชสมุนไพรตามรอยศาสตร์พระราชา รวมแหล่งเรียนรู้ไม้ในพุทธประวัติ "

"สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ป่าในเมืองแห่งที่ 20 ของกรมอุทยานฯ สวนพืชสมุนไพรตามรอยศาสตร์พระราชา รวมแหล่งเรียนรู้ไม้ในพุทธประวัติ "

"สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ป่าในเมืองแห่งที่ 20 ของกรมอุทยานฯ สวนพืชสมุนไพรตามรอยศาสตร์พระราชา รวมแหล่งเรียนรู้ไม้ในพุทธประวัติ "

22 พ.ค.61 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน มีพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มาเป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ที้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ชมความสวยงามของธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์ ชมการแสดงดนตรีในสวน ร่วมจับจ่ายซื้อของจากชุมชนในพื้นที่บริเวณตลาดประชารัฐ ร่วมทำสิ่งประดิษฐ์จากผลิตภัณฑ์ที่หาได้จากธรรมชาติ เข้าอบสมุนไพร เป็นต้น

สำหรับความเป็นมาของการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชดำเนินไปเปิดศาลบวรราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน จำนวน 264 ไร่ ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชื่อว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และมีราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพิ่มเติมอีกรวมเป็นเนื้อที่ 1,240 ไร่ ต่อมากรมป่าไม้ได้ใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เนื้อที่ 400 ไร่ จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อนในสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ และได้ทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2523 สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่