ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมทรัพยากรธรณี จัดงานรำลึก “ครบรอบ 12 ปี ดินถล่ม 23 พฤษภาคม 2549 จังหวัดอุตรดิตถ์”

กรมทรัพยากรธรณี จัดงานรำลึก “ครบรอบ 12 ปี ดินถล่ม 23 พฤษภาคม 2549 จังหวัดอุตรดิตถ์”

กรมทรัพยากรธรณี จัดงานรำลึก “ครบรอบ 12 ปี ดินถล่ม 23 พฤษภาคม 2549 จังหวัดอุตรดิตถ์”

          จากเหตุการณ์ความรุนแรงของธรณีพิบัติภัยดินโคลนถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2549 สร้างความสูญเสียและเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก มีผู้เสียชีวิต 75 ราย บ้านเรือนเสียหายกว่า 3,500 หลังคาเรือน วันนี้...ผ่านไป 12 ปี  กรมทรัพยากรธรณี ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม จัดกิจกรรม “ครบรอบ 12 ปี ดินถล่ม 23 พฤษภาคม 2549” ประกอบด้วย พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและวางดอกไม้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาค กิจกรรมปลูกต้นไม้ และเสวนา ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดินถล่ม 23 พฤษภาคม 2561” โดยได้รับเกียรติจากนายเสฐียรพงษ์  มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายทศพร  นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานพิธี ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษาและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้าร่วมงาน
           กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ พบว่า พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม จำนวน 54 จังหวัด 332 อำเภอ 1,084 ตำบล โดยพบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มใน 8 อำเภอ 41 ตำบล 387 หมู่บ้าน

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่