ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค8 ออกปฎิบัติงานสำรวจวัดปริมาณน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค8 ออกปฎิบัติงานสำรวจวัดปริมาณน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค8 ออกปฎิบัติงานสำรวจวัดปริมาณน้ำ
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 7 นครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกปฎิบัติงานสำรวจวัดปริมาณน้ำ ตักตัวอย่างน้ำตะกอน สถานีอุทกวิทยา ตรวจสอบสถานีอุตุนิยมวิทยา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และตรวจสอบการทำงานสถานีเตือนภัยล่วงหน้า
(Early warning)
เผยแพร่: อาทิตยา

 

แกลเลอรี่