ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 พร้อมจับมือ อตก. ประกาศเป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม

ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 พร้อมจับมือ อตก. ประกาศเป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม

ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 พร้อมจับมือ อตก. ประกาศเป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่