ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณผาเดียวดายในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน เพื่อป้องกันอันตรายจากดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน "

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณผาเดียวดายในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน เพื่อป้องกันอันตรายจากดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน "
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณผาเดียวดายในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน เพื่อป้องกันอันตรายจากดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน "
 
#ผาเดียวดาย #อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, เผยแพร่: อาทิตยา