ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รัฐบาลโชว์ผลงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ สร้างระบบให้เป็นเอกภาพ วางกลไกการบริหารและมีองค์กรกำกับดูแลชัดเจน รวมทั้งมีกฎหมาย พรบ.รองรับ และวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการไว้ถึง 6 ด้าน พร้อมสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือน้ำหลากในปีนี้

รัฐบาลโชว์ผลงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ สร้างระบบให้เป็นเอกภาพ วางกลไกการบริหารและมีองค์กรกำกับดูแลชัดเจน รวมทั้งมีกฎหมาย พรบ.รองรับ และวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการไว้ถึง 6 ด้าน พร้อมสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือน้ำหลากในปีนี้

รัฐบาลโชว์ผลงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ สร้างระบบให้เป็นเอกภาพ วางกลไกการบริหารและมีองค์กรกำกับดูแลชัดเจน รวมทั้งมีกฎหมาย พรบ.รองรับ และวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการไว้ถึง 6 ด้าน พร้อมสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือน้ำหลากในปีนี้

วันที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของประเทศ  รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ด้านทรัพยากรน้ำ 38 หน่วยงาน ให้เป็นเอกภาพ โดยก่อนการเปิดงานเสวนาฯ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณโถงกลางด้วย

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, เผยแพร่: อาทิตยา

 

แกลเลอรี่