ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เชิญชวนคนไทยร่วมรักษ์โลก เลิกขยะพลาสติก ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561

ทส.  เชิญชวนคนไทยร่วมรักษ์โลก เลิกขยะพลาสติก ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561
                 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) 
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ตามแนวคิดการรณรงค์ Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it หรือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิกขยะพลาสติก
                วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการเปิดกิจกรรม ได้กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญ จากหลักฐานที่ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทั้งภาพแพขยะในมหาสมุทร ภาพผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อนกทะเล และสัตว์ทะเล อาทิ เต่าทะเล โลมา วาฬ และสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ขยะพลาสติกกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมากขึ้น เป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจึงต้องช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติก ในปี 2559 มีขยะมากถึง 27 ล้านตัน มีขยะพลาสติกเฉลี่ยประมาณ 3.2 ล้านตัน อีกทั้งข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ และครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastic หรือ disposable plastic) เช่น ช้อม ส้อม แก้วน้ำพลาสติก จากปัญหาดังกล่าวโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จึงได้กำหนดประเด็นเรื่องขยะพลาสติกเป็นประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 “Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it รักษ์โลก เลิกพลาสติก”
                        พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวต่อไปอีกว่า ปัญหาพลาสติกและขยะพลาสติก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินการสื่อสารและรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชน เรื่องลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก และใช้วาระเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "การลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟม" ซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรจะเป็นต้นแบบที่ดีในการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน ยังมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์หน่วยงานต้นแบบการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงนิทรรศการตามประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 และนิทรรศการจากหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย

แกลเลอรี่