ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) “กลุ่มเครือข่ายรักษ์น้ำน้ำตกเพชรจะขอ” ณ เจ้าที่ฝายจะแมะ หมู่ 2 บ้านเพชรนิยม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยมี ร.อ.นิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ ผู้แทนกรมทหารพรานที่ 35 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีนายราชันย์ หนองเอี่ยน วิศวกรโยธา ชำนาญการ กล่าวรายงาน มีผู้ร่วมประชุมจำนวน 104 คน เพื่อร่วมทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้คลายโลกร้อน ซ่อมบำรุงรักษาฝายชะลอน้ำและการสืบสานประเพณีพิธีเลี้ยงผีฝาย โดยการมีส่วนร่วมของจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน จากกรมทหารพรานที่ 35 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน สมาชิกกลุ่มเครือข่ายรักษ์น้ำน้ำตกเพชรจะขอ เพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายรักน้ำให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่