ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดงานวันทะเลโลกประจำปี 2561 "Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข"

ทส. จัดงานวันทะเลโลกประจำปี 2561 "Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม วันทะเลโลก ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ Clean Our Ocean ทะเลดีชีวีมีสุข กระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย รณรงค์ให้ลดการสร้างขยะพลาสติกต่อทะเล

วันนี้ (8 มิถุนายน 61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน จัดกิจกรรม วันทะเลโลก ประจำปี 2561 8 มิถุนายน จัดให้มีการชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง "Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข" ความยาว 40 นาที เพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของพลาสติกต่อทะเล และรณรงค์ให้ลดการสร้างขยะพลาสติก รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยว โดยคาดหวังว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเลและช่วยกันร่วมมือร่วมใจลดขยะพลาสติกต่อทะเลได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของผู้แทนองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยและการจัดการขยะพลาสติกทางทะเล โดยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบเครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ" แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นักท่องเที่ยว และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียร์เตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ภาพ: ระพีพัฒน์, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่