ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผอ.อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2561

ผอ.อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2561

วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 นาย นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2561  ห้องประชุม BB 202 โรงแรมเซ็นธารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่