ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3 สร้างรายได้ ลดรายจ่ายจากโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3 สร้างรายได้ ลดรายจ่ายจากโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3 สร้างรายได้ ลดรายจ่ายจากโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3
สร้างรายได้ ลดรายจ่ายจากโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3 กับโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าขาม หมู่ที่7 ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี (สร้างรายได้ ลดรายจ่ายจริงๆนะ)
ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่