ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จัดกิจกรรมพัฒนาลำเหมือง และซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จัดกิจกรรมพัฒนาลำเหมือง และซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จัดกิจกรรมพัฒนาลำเหมือง และซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ

นางสาวชุติอร ชอบชื่น ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำ (เครือข่ายเดิม) ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝายกลวง จัดกิจกรรมเลี้ยงผีฝาย พัฒนาลำเหมือง และซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ณ บริเวณฝายหลวงและลำเหมืองหลวง บ้านขอเหนือ หมู่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายหลวง ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน กลุ่มเครือข่าย/กลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อีกทั้ง ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่