ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 เปิดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร เป็นป่าในเมือง ของชาวสุราษฎร์ฯ เน้นศึกษาธรรมชาติและตามรอยต้นไม้ทรงปลูก ร. 9

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 เปิดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร  เป็นป่าในเมือง ของชาวสุราษฎร์ฯ เน้นศึกษาธรรมชาติและตามรอยต้นไม้ทรงปลูก ร. 9
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 เปิดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร  เป็นป่าในเมือง ของชาวสุราษฎร์ฯ เน้นศึกษาธรรมชาติและตามรอยต้นไม้ทรงปลูก ร. 9 
 
9 มิ.ย.61 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”  ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายธีระ  อนันตเสรีวัฒนา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย (นายพงษ์ศักดิ์  แสงจันทร์) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
      ในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้
  1.กิจกรรมด้านล่างบริเวณสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร การแสดงดนตรี การแสดงบนเวที ชุดศิลปการต่อสู้เทควันโด้ และศิลปการต่อสู้มวยไทยไชยา การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน  การเปิดป้ายป่าในเมือง"สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย "เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร" การปล่อยจักรยาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อปั่น เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ขึ้นเขาท่าเพชร การแจกกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกลดภาวะโลกร้อน 
  2. กิจกรรมด้านบน บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร การแสดงรีวิวประกอบเพลง"ต้นไม้ของพ่อ" ร่วมสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ แสดงดนตรีในสวน ณ ลานสื่อความหมาย  การเดินชมฐานเรียนรู้ต่างๆ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล ลานเครื่องเล่น  นิทรรศการ และศึกษาพันธุ์ไม้โดยใช้ป้ายสื่อความหมายแบบ QR Code ในเส้นทางการเดินชมฐานเรียนรู้ และ การประกวดวาดภาพ
 
      ผู้มาร่วมงาน ประกอบด้วย รอง ผวจ.สุราษฏร์ธานี องค์กรเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมผู้เข้าร่วมงานฯประมาณ1,000 คน
 
#สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย #เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าาเพชร
#เครือข่ายอนุรักษ์
 
ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่