ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.4 บริเวณ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.4 บริเวณ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.4 บริเวณ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 
ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรธรณี, เผยแพร่: อาทิตยา