ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) ตรวจเยี่ยมภารกิจ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ จังหวัดชลบุรี