ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตรวจราชการตามแผนตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเสริมยศ สมมั่น) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 และ12 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย