ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เดินหน้าขับเคลื่อน “รณรงค์ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว”

ทส. เดินหน้าขับเคลื่อน “รณรงค์ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว”

               วันนี้ (13 มิถุนายน 2561 ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือเรื่อง “รณรงค์ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว” โดยในที่ประชุมได้มีการรับทราบสถานการณ์ สถานภาพการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะถุงพลาสติกหูหิ้ว และได้มีการพิจารณามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้แนวคิด “ลด – เลิก – นำนวัตกรรมมาใช้” ตลอดจนหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / ข่าว,เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่