ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผตร.ทส.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐมนตรี ในพื้นที่ จ.เลย