ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านดอนยาวน้อยเข้มแข็งขอบคุณภาครัฐสนับสนุนระบบกระจายน้ำ

กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านดอนยาวน้อยเข้มแข็งขอบคุณภาครัฐสนับสนุนระบบกระจายน้ำ

กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านดอนยาวน้อยเข้มแข็งขอบคุณภาครัฐสนับสนุนระบบกระจายน้ำ


นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร ติดตามโครงการระบบกระจายน้ำในพื้นที่บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยที่กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งหอถังสูง และปั้มสูบน้ำ ขนาด 4 กิโลวัตต์ พร้อมทั้งมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์และท่อจ่ายน้ำระยะความยาวกว่า 980 เมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 120 ครัวเรือน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพูดคุยกับชาวบ้านไว้ว่า จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรที่ว่าภาคอีสานมีรายได้ต่ำกว่า 32,000 บาท/ปี ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยกว่ามาตรฐาน เพราะพื้นที่นี้ไม่สามารถสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้ ด้วยนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้สร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กพร้อมส่งน้ำถึงภาคประชาชน กรมทรัพยากรน้ำได้รับนโยบายพร้อมดำเนินการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นช่วยประชาชนสร้างอาชีพและรายได้ พร้อมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นเข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่