ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา


นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยแหล่งน้ำหนองโพธิ์ บ้านหนองบัว อยู่ในลุ่มน้ำสาขาลำสะแทด ลุ่มน้ำหลักของแม่น้ำมูล ขนาดพื้นที่ประมาน 152 ไร่ เดิมแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขิน ในช่วงฤดูฝนน้ำท่วม ในช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ กรมทรัพยากรน้ำรับนโยบายจากรัฐบาลดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพธิ์ ซึ่งการดำเนินการโครงการนี้จะเกิดเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สามารถแก้ปัญหาด้านน้ำของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ 97 ครัวเรือนในพื้นที่เกษตรกว่า 1,600 ไร่

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่