ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทช. ทดสอบการใช้งานและประสิทธิภาพทุ่นดักขยะ

ทช. ทดสอบการใช้งานและประสิทธิภาพทุ่นดักขยะ

ทช. ทดสอบการใช้งานและประสิทธิภาพทุ่นดักขยะ

ผลิตโดย: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เผยแพร่: อาทิตยา