ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรม "ตลาดสดลดใช้ถุงพลาสติก"

ทส. ร่วมกับจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรม "ตลาดสดลดใช้ถุงพลาสติก"

ทส. ร่วมกับจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรม "ตลาดสดลดใช้ถุงพลาสติก"

วันนี้ (16 มิถุนายน 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ จังหวัดอ่างทอง เทศบาลอ่างทอง จัดกิจกรรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก "ตลาดสดลดใช้ถุงพลาสติก" ณ ตลาดสดเทศบาลท 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่าง โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมเดินรณรงค์ลดใช้พลาสติกและโฟมในตลาดสดเทศบาล 2 อ่างทอง และมอบถุงผ้าแก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดแห่งนี้อีกด้วย

กิจกรรม "ตลาดสดลดใช้ถุงพลาสติก" ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสด สนับสนุนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ การใช้ถุงผ้า เพื่อลดการสร้างขยะที่จะก่อเกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลาดสดเทศบาล 2 จังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเป็นอย่างดี

ภาพ ข่าว และเผยแพร่: อาทิตยา/อนุชา

แกลเลอรี่