ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน จังหวัดอ่างทอง

ทส. จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน จังหวัดอ่างทอง

ทส. จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน จังหวัดอ่างทอง

วันนี้ (16 มิถุนายน 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ณ วัดศรีมหาโพธิ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ปลูก ประมาณ 16 ไร่ ต้นไม้สำคัญที่ปลูก ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นมะพลับ ต้นยางนา และต้นตะเรียน จำนวนรวมกว่า 1,000 ต้น โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) ให้เกียรติ เป็นประธาน มอบกล้าไม้ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้งในโอกาสนี้ด้วย

ภาพ ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา/อนุชา

 

แกลเลอรี่