Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปกท.ทส. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย จังหวัดสิงห์บุรี

ปกท.ทส. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย จังหวัดสิงห์บุรี

ปกท.ทส. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย จังหวัดสิงห์บุรี

วันนี้ (16 มิถุนายน 2561) เวลา 14.30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) และคณะได้ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย จังหวัดสิงห์บุรี ณ สวนรุกขชาติคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เยี่ยมชม ตลาดประชารัฐคูเมือง รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย โดย นายสัญญา จันทร์เดช หัวหน้าสวนรุกขชาติคูเมือง และชมพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณคูเมือง

ภาพ ข่าว และเผยแพร่: อาทิตยา/อนุชา

แกลเลอรี่