ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย จังหวัดสิงห์บุรี

ปกท.ทส. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย จังหวัดสิงห์บุรี

ปกท.ทส. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย จังหวัดสิงห์บุรี

วันนี้ (16 มิถุนายน 2561) เวลา 14.30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) และคณะได้ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย จังหวัดสิงห์บุรี ณ สวนรุกขชาติคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เยี่ยมชม ตลาดประชารัฐคูเมือง รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย โดย นายสัญญา จันทร์เดช หัวหน้าสวนรุกขชาติคูเมือง และชมพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณคูเมือง

ภาพ ข่าว และเผยแพร่: อาทิตยา/อนุชา

แกลเลอรี่