ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าฯ

ทส. ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าฯ

   วันนี้ (19 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2561 เพื่อมอบหมายหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว โดยมี นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ทั้งนี้ การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า กำหนดให้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และให้ส่วนราชการต่าง ๆ หมุนเวียนกัน เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีกำหนดจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

ข่าว : แก้วใจ , ภาพและเผยแพร่ : ชิชาญา

แกลเลอรี่