ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17

     

แกลเลอรี่