ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าสัญจร ครั้งที่ 2/2561

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าสัญจร ครั้งที่ 2/2561

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าสัญจร ครั้งที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าสัญจร ครั้งที่ 2/2561 (ภาคเหนือ) ณ ห้องจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อด.ปม. ,ทช. ,ทหาร ,ตำรวจ ,ศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ ัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่