ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดกิจกรรม “สองล้ออาสา ปลูกป่าเพื่อชุมชน”

ทส. จัดกิจกรรม “สองล้ออาสา ปลูกป่าเพื่อชุมชน”

ทส. จัดกิจกรรม “สองล้ออาสา ปลูกป่าเพื่อชุมชน”

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้และเสวนา ตามโครงการ “สองล้ออาสา ปลูกป่าเพื่อชุมชน” ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณบ้านงิ้ว บ้านกระพี้ บ้านโสกหว้า บ้านดอนขวาง และป่าชุมชนบ้านแจ้งน้อย ตำบลโนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เนื้อที่ ๒๒๗ ไร่ กล้าไม้ ๑,๐๐๐ ต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน และชมรมผู้ขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์ รวมประมาณ ๓๐๐ คน ในการนี้ มีกิจกรรมการเสาวนา ในประเด็นเรื่องการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนและการมอบกล้าไม้ให้กับผู้นำชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ด้วย

ภาพและข่าว: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่