ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สสภ. 13 ตรวจสอบกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในที่ดินเอกชนพื้นที่ อบต.บางพระ

สสภ. 13 ตรวจสอบกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในที่ดินเอกชนพื้นที่ อบต.บางพระ

สสภ. 13 ตรวจสอบกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในที่ดินเอกชนพื้นที่ อบต.บางพระ

วันที่ 16 มิ.ย. 61 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับอำเภอศรีราชา อบต.บางพระ และเจ้าของที่ดิน ตรวจสอบกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในที่ดินเอกชน บริเวณริมถนนตรงข้ามสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาศรีราชาแห่งใหม่ อยู่ในพื้นที่ของ อบต.บางพระ ลักษณะมีการลักลอบทิ้งมาแล้วประมาณ 2-3 ครั้ง โดยเป็นของเก่า 2 จุด และจุดใหม่ 1 จุด แต่มีปริมาณไม่มาก  ของเสียมีลักษณะเป็นตัวทำละลายหรือน้ำมันใช้แล้ว มีกลิ่นเหม็นรุนแรง ทำให้หญ้าตาย จากการตรวจวัดค่า pH พบว่าค่อนข้างเป็นด่าง จุดทิ้งเป็นพื้นที่ที่มีโครงการจะพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม พื้นที่เป็นทางลาด มีลำรางสาธารณะที่สามารถไหลไปลงอ่างเก็บน้ำบางพระได้ เบื้องต้น สสภ.13 แนะนำให้ใช้ทรายกลบเพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่น และป้องกันการไหลซึมไปลงลำรางสาธารณะ แล้วขนย้ายไปกำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต โดยอาจจะขอความอนุเคราะห์จาก สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี หรือคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของที่ดิน และระหว่างนี้ให้เจ้าของที่ดินทำรั้วชั่วคราวเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งซ้ำ นอกจากนี้ ได้รับการประสานจาก สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดจะลงพื้นที่ในช่วงบ่าย และในวันจันทร์จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่

ภาพและข่าว: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่