ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol)

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน  ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol)

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน  ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol)

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ออกสำรวจพื้นที่ป่าตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) บริเวณพื้นที่ป่าห้วยงิ้ว ท้องที่บ้านวังปะ ม.5 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

“ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System)” เป็นการใช้ระบบฐานข้อมูล ชื่อว่า สมาร์ท SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) มีจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลและเทคโนโลยีดูแลรักษาทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และมีความภูมิใจในหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ป่า เป้าหมายสูงสุดของระบบนี้คือ เพื่อให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่มีค่าและใกล้สูญพันธุ์อยู่คู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุืพืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่