ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม)
 
นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) “เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเสริมระบบนิเวศห้วยแม่กะไน” อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนนุกลุ่มเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเครือข่าย สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และจัดทำกิจกรรมกลุ่มโดยการแผ้วถางวัชพืชบริเวณตัวฝาย ปลูกต้นกล้วยจำนวน 300 ต้น ก่อสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 3 แห่ง และขุดลอกบริเวณตัวฝาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน
 
ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่