ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา โดยเฉพาะการบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งการเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่ และการกำจัดผักตบชวา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เข้าร่วมกว่า 900 คน

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าว: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่