ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตรวจติดตามก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตรวจติดตามก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตรวจติดตามก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 มอบหมายให้นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้รับจ้าง ดำเนินการตรวจติดตามก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดจอก บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างปีงบประมาณ 2561 ผลการดำเนินงานร้อยละ 73 ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่