ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"การประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพื้นที่ป่าตะวันออก ปี 2561"

"การประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพื้นที่ป่าตะวันออก ปี 2561"

"การประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพื้นที่ป่าตะวันออก ปี 2561"

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพื้นที่ป่าตะวันออก ปี 2561 จัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ระหว่างคนและช้าง ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่า ปีพุทธศักราช 2561-2565 ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่