ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทช. ปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6

ทช. ปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6

ทช. ปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 (เวลา 15.30 น.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 โดยมีผศ.ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยดร. บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) รวมทั้งนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีปิดการประชุมวิชาการฯ ณ ห้องประชุมบางแสน 3 โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายจตุพร กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมประกวดการนำเสนอผลงานประเภทการบรรยายและโปสเตอร์ในครั้งนี้ ได้มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 42 ผลงาน โดยในส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ถูกคัดเลือกให้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท รวมจำนวน 10 ผลงาน ดังนี้ ภาคบรรยาย ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่น 4 ผลงาน และรางวัลระดับดี 1 ผลงาน ภาคโปสเตอร์ ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่น 2 ผลงาน รางวัลระดับดี 1 ผลงาน และรางวัลระดับชมเชย 2 ผลงาน ทั้งนี้ เจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 7 ได้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจะจัดขึ้นอีกครั้งในสองปีข้างหน้า จากนั้น ได้ร่วมกันลงนามพร้อมกับรับมอบปฏิณญาบางแสน ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย

นายจตุพร กล่าวต่อว่า การจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งต่อไปอยากจะเห็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านๆมา และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อทรัพยากรทางทะเล ส่วนด้านไหนที่ควรจะปรับปรุงก็ควรนำเสนอที่ประชุมวิชาการฯ ในครั้งที่ 7 ต่อไป และในวันที่ 13 ก.ค.61 จะมีการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลแห่งชาติ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะนำข้อมูลการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 6 ทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งนำข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลเข้าครม.เพื่อให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่