ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ยอดแจก "น้ำบาดาล" ช่วยภัยแล้งทะลุ 21 ล้านลิตร ภาคเหนือมากสุดพุ่ง 13 ล้านลิตร

ยอดแจก "น้ำบาดาล" ช่วยภัยแล้งทะลุ 21 ล้านลิตร ภาคเหนือมากสุดพุ่ง 13 ล้านลิตร

แกลเลอรี่