ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ตามนโยบายสั่งการของ รมว.ทส.(29 มิ.ย.61)

  

แกลเลอรี่