ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.เตรียมจัดงานมหกรรม “ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ”

ทส.เตรียมจัดงานมหกรรม “ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ”

ทส.เตรียมจัดงานมหกรรม “ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ”

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม "ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ” เพื่อสร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ให้ประชาชนและชุมชน โดยมีนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยนายสากล ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมการแถลงข่าว ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
          สำหรับเดือนกรกฎาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานมหกรรม"ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 5 - 24 กรกฎาคม 2559 โดยจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. และมีพิธีเปิด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ซึ่งสามารถเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ในราคาสุดพิเศษ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมและรับของรางวัลมากมาย โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดงาน 4 ช ดังนี้
          1) ช่วย - ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
          2) ใช้ - ใช้ของดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G ซึ่งเป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว
          3) ชม - ชมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สานพลังชุมชน ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนและองค์กรภาคีความร่วมมือที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากกรมป่าไม้
          4) ชิม - ชิมอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และอาหารทะเลแห้งจากชุมชนประมงขนาดเล็ก และผลิตจากโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
          อนึ่ง การจัดตลาดนัดสินค้า ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ได้ริเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา ภายใต้โครงการ "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” โดยมีหน่วยงานราชการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 19 เดือนแล้ว

แกลเลอรี่